โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 การเเข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเสมาลือ ประจำปี 2565 ทั่วไป 12 ม.ค. 66
2 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมวันคริสมาสต์ ทั่วไป 12 ม.ค. 66
3 การแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญคูนลานสืบสานวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ ทั่วไป 12 ม.ค. 66
4 ประกาศนักเรียนดีเด่น ประจำเดือนธันวาคม 2565 ทั่วไป 12 ม.ค. 66
5 ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสมาลือ ทั่วไป 15 ธ.ค. 65
6 มอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่นเดือนสิงหาคม ทั่วไป 4 ต.ค. 65
7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ทั่วไป 4 ต.ค. 65
8 ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาแด่คุณครูบุญส่ง ทนุพันธ์ ทั่วไป 4 ต.ค. 65
9 มอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่นเดือนกันยายน ทั่วไป 4 ต.ค. 65
10 โรงเรียนบ้านกุงชัย โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 3 ดาว ทั่วไป 4 ต.ค. 65
11 ประกาศนักเรียนดีเด่น ประจำเดือน กันยายน 2565 ทั่วไป 4 ต.ค. 65
12 ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านกุงชัย ทั่วไป 2 ก.ย. 65
13 ประกาศ กิจกรรมนักเรียนดีเด่นประจำเดือนสิงหาคม 2565 ทั่วไป 1 ก.ย. 65
14 กิจกรรมสร้างเเหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ทั่วไป 30 ส.ค. 65
15 รณรงค์บอกโทษกัญชาและยาเสพติด ทั่วไป 30 ส.ค. 65
16 ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล ทั่วไป 30 ส.ค. 65
17 ประกาศ สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 20 ก.ค. 65
18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ทั่วไป 14 มิ.ย. 65
19 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 2 มิ.ย. 65
20 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ทั่วไป 27 พ.ค. 65
21 บุคคลากรใหม่ ในปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 13 พ.ค. 65
22 ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 29 มี.ค. 65
23 ค่ายลูกเสือชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านกุงชัย ทั่วไป 11 มี.ค. 65
24 ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ทั่วไป 7 มี.ค. 65
25 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ด.ช.รสธร บุญเจือ ทั่วไป 8 ก.พ. 65
26 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วไป 24 ม.ค. 65
27 ประกาศโรงเรียนบ้านกุงชัย (ฉบับที่ 2) เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วไป 21 ม.ค. 65
28 ประกาศสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ทั่วไป 21 ม.ค. 65
29 บุคลากรโรงเรียนบ้านกุงชัย รับวัคซีนเข็มที่ 3 (Pzifer) ทั่วไป 9 ม.ค. 65
30 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 1/2565 ทั่วไป 5 ม.ค. 65
31 ประกาศโรงเรียนบ้านกุงชัย 2565 ทั่วไป 3 ม.ค. 65
32 คณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาต รื้อถอนอาคารโรงเรียนบ้านกุงชัย ทั่วไป 24 ธ.ค. 64
33 โครงการทัศนศึกษา จ.สกลนคร ทั่วไป 22 ธ.ค. 64
34 เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง อปท. ในงานกาชาด จ.อำนาจเจริญ ทั่วไป 5 ธ.ค. 64
35 กิจกรรมการรณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั่วไป 25 พ.ย 64
36 กิจกรรมลงเเขกเกี่ยวข้าว ทั่วไป 18 พ.ย 64
37 กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-STAR โรงเรียนบ้านกุงชัย ถวายวัดกุงชัย ทั่วไป 14 พ.ย 64
38 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา เครือข่ายเสมาลือ ทั่วไป 11 พ.ย 64
39 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกุงชัย ทั่วไป 29 ต.ค. 64
40 ประชุมข้าราชการครูโรงเรียนบ้านกุงชัย ครั้งที่ 16/2564 ทั่วไป 15 ต.ค. 64
41 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ทั่วไป 12 ต.ค. 64
42 ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 12 ต.ค. 64
43 วันเกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 29 ก.ย. 64
44 ภาพบรรยายกาศการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ทั่วไป 23 ส.ค. 64
45 การวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ทั่วไป 22 ส.ค. 64
46 ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand ทั่วไป 23 ก.ค. 64
47 ประกาศจัดการเรียนแบบ ON HAND ทั่วไป 19 ก.ค. 64
48 พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านกุงชัย ทั่วไป 29 มิ.ย. 64
49 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 24 มิ.ย. 64
50 ศปส.อำเภอ ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ทั่วไป 15 มิ.ย. 64
51 พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องจากเปิดใช้อาคารเรียนหลังใหม่ 2564 ทั่วไป 12 มิ.ย. 64
52 ตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน การเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ทั่วไป 10 มิ.ย. 64
53 โรงเรียนบ้านกุงชัย ประกาศจัดการเรียนการสอน ON HAND ทั่วไป 30 พ.ค. 64
54 กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ประจำปี 2563 ทั่วไป 21 มี.ค. 64
55 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้อำนวยการโรงเรียน ทั่วไป 17 มี.ค. 64
56 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยจิตศึกษา ทั่วไป 16 มี.ค. 64
57 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 4 ก.พ. 64
58 โรงเรียนบ้านกุงชัย จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 27 ธ.ค. 63
59 โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทั่วไป 18 ธ.ค. 63
60 ต้อนรับบุคลากรใหม่ ทั่วไป 16 ธ.ค. 63
61 กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนกีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลืออำนาจ โซนตำบลดงบัง ทั่วไป 16 ธ.ค. 63
62 โครงการทัศนศึกษา ทั่วไป 15 ธ.ค. 63
63 ต้อนรับบุคลากรใหม่ ทั่วไป 14 ต.ค. 63
64 ความคืบหน้าก่อสร้างอาคารเรียน ทั่วไป 22 ก.ย. 63
65 ปิดเรียนกรณีพิเศษ ทั่วไป 22 ก.ย. 63
66 ต้อนรับบุคลากรใหม่ ทั่วไป 7 ก.ย. 63
67 ยกเสาเอกเสาโทก่อสร้างอาคารเรียน ทั่วไป 20 ส.ค. 63
68 รายงานการก่อสร้างรั้วโรงเรียน ทั่วไป 14 ส.ค. 63
69 จิตอาสาพัฒนาชุมชน ทั่วไป 14 ส.ค. 63
70 วันแม่แห่งชาติ ทั่วไป 12 ส.ค. 63
71 ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลืออำนาจ ทั่วไป 7 ส.ค. 63
72 ต้อนรับครูคนใหม่ ทั่วไป 29 ก.ค. 63
73 พิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ทั่วไป 28 ก.ค. 63
74 นักเรียนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ ทั่วไป 22 ก.ค. 63
75 รับบุคลากรใหม่ ทั่วไป 22 ก.ค. 63
76 สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ทั่วไป 17 ก.ค. 63
77 เลือกตัังประธานนักเรียน ทั่วไป 17 ก.ค. 63
78 ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ทั่วไป 16 ก.ค. 63
79 ทำบุญเข้าพรรษา ทั่วไป 15 ก.ค. 63
80 ต้อนรับครูใหม่ ทั่วไป 10 ก.ค. 63
81 ไหว้ครู ทั่วไป 9 ก.ค. 63