โรงเรียนบ้านกุงชัย

อัลบัมทั้งหมด

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ประจำปี 2563

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยจิตศึกษา

กิจกรรมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้อำนวยการโรงเรียน

ต้อนรับบุคลากรใหม่

ยกเสาเอกเสาโทก่อสร้างอาคารเรียน

การก่อสร้างรั้ว

วันแม่แห่งชาติ

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายลืออำนาจ

ลงนามถวายพระพร

ไหว้พระสวดมนต์สุดสัปดาห์

ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยม

ไหว้ครู