โรงเรียนบ้านกุงชัย

อัลบัมทั้งหมด

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

การนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกุงชัย

วันเด็กแห่งชาติ 2567

กิจกรรมคริสมาสต์ และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

มอบเกียรติให้แก่นักเรียนดี เนื่องในโครงการนักเรียนดีศรีกุงชัย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านกุงชัย

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยจิตศึกษา

กิจกรรมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้อำนวยการโรงเรียน

ต้อนรับบุคลากรใหม่

ยกเสาเอกเสาโทก่อสร้างอาคารเรียน

การก่อสร้างรั้ว

วันแม่แห่งชาติ

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายลืออำนาจ

ลงนามถวายพระพร

ไหว้พระสวดมนต์สุดสัปดาห์

ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยม

ไหว้ครู