โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากร อัตราจ้าง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวศิริลักษณ์ เหมือนเผ่า ครูอัตราจ้าง
2 นางสาวสุธิดา สวายประโคน ธุรการโรงเรียน
3 นางสาวสุทัตตา สีลัง ครูอัตราจ้าง