โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวอุไรวรรณ อ่อนมิ่ง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง