โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายอำนาจ ต้นโพธิ์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ