โรงเรียนบ้านกุงชัย

คณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาต รื้อถอนอาคารโรงเรียนบ้านกุงชัย

ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตอำนาจเจริญ ได้เข้ามาตรวจสอบการขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนเก่าของโรงเรียนบ้านกุงชัย