โรงเรียนบ้านกุงชัย

เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง อปท. ในงานกาชาด จ.อำนาจเจริญ