โรงเรียนบ้านกุงชัย

กิจกรรมการรณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เนื่องจาก ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน .. 2564 จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 

นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านกุงชัย ร่วมกันรงณรงค์ให้ประชาชนภายในหมู่บ้านกุงชัย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง