โรงเรียนบ้านกุงชัย

ประกาศนักเรียนดีเด่น ประจำเดือนธันวาคม 2565