โรงเรียนบ้านกุงชัย

การแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญคูนลานสืบสานวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ