โรงเรียนบ้านกุงชัย

การเเข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเสมาลือ ประจำปี 2565