โรงเรียนบ้านกุงชัย

ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเสมาลือ