โรงเรียนบ้านกุงชัย

โรงเรียนบ้านกุงชัย โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 3 ดาว