โรงเรียนบ้านกุงชัย

มอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่นเดือนกันยายน

ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565 ????

นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัย มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนดีเด่น ประจำเดือนกันยายน

โรงเรียนบ้านกุงชัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่นประจำชั้นเรียน สมกับความมุ่งมั่น พากเพียร และมีความรับผิดชอบตลอดทั้งเดือนกันยายน #นักเรียนดีศรีกุงชัย