โรงเรียนบ้านกุงชัย

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาแด่คุณครูบุญส่ง ทนุพันธ์

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านกุงชัยร่วมกันจัดงานร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาแด่คุณครูบุญส่ง ทนุพันธ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกุงชัย ซึ่งได้เกษียณในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565