โรงเรียนบ้านกุงชัย

มอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่นเดือนสิงหาคม

ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 ???? นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัย มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนดีเด่น ประจำเดือนสิงหาคม โรงเรียนบ้านกุงชัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่นประจำชั้นเรียน สมกับความมุ่งมั่น พากเพียร และมีความรับผิดชอบตลอดทั้งเดือนสิงหาคม #นักเรียนดีศรีกุงชัย