โรงเรียนบ้านกุงชัย

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565