โรงเรียนบ้านกุงชัย

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัย และนายสมยศ คุรุพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมทั้งสมาชิกคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมแนวทางการปฏิบัติการในปีการศึกษา 2565 และเเนะนำบุคลากรใหม่ ในปีการศึกษา 2565 นี้