โรงเรียนบ้านกุงชัย

บุคคลากรใหม่ ในปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านกุงชัย ยินดีต้อนรับบุคคลากรใหม่ ในปีการศึกษา 2565

คุณครูรำไพ ศรีเนตรหอย ตำแหน่ง ครู วิชาเอก ภาษาไทย

คุณครูธีรวัฒน์ เรืองชาญ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์

คุณครูสุทัตตา สีลัง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนในระดับชัั้นอนุบาล