โรงเรียนบ้านกุงชัย

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัย รวมทั้งคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านกุงชัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ต.ค.63 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านกุงชัย ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ