โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวพิมพ์พิศา ยอดสิงห์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย