โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายธีรวัฒน์ เรืองชาญ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย