โรงเรียนบ้านกุงชัย

มอบเกียรติให้แก่นักเรียนดี เนื่องในโครงการนักเรียนดีศรีกุงชัย ประจำเดือนพฤศจิกายน

นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัย มอบเกียรติให้แก่นักเรียนดี เนื่องในโครงการนักเรียนดีศรีกุงชัย ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีผู้ปกครองนักเรียนดีเด่นมาร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นเเรงบันดาลใจ ให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการประพฤติดี ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม


วันที่ 4 ธันวาคม 2566 - รับชม : 73 ครั้ง