โรงเรียนบ้านกุงชัย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.
นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านกุงชัย ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
ในการนี้โรงเรียนบ้านกุงชัยขอขอบพระคุณ นายณัฐภูมิ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด พร้อมคณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด ที่ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับขอสถานศึกษาต่อไป


วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - รับชม : 62 ครั้ง