โรงเรียนบ้านกุงชัย

เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่ห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัย พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านกุงชัย สพป.อำนาจเจริญ เข้ารับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สู่ผู้ปฏิบัติ สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่ห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ, นายวีระชัย ไกยรัตน์, นางแสงเดือน สายโสภา คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมโครงการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 - รับชม : 50 ครั้ง