โรงเรียนบ้านกุงชัย

โครงการทัศนศึกษา จ.สกลนคร

ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านกุงชัย ได้นำนักเรียนและคณะครู ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ พระธาตุพนม จ.นครพนม พิพิธภัณฑ์ภูพาน พระธาตุเชิงชุม และวัดถ่ำผาแด่น จ.สกลนคร ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ตลอดการเดินทาง 
สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ค (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุงชัย)