โรงเรียนบ้านกุงชัย

ประกาศนักเรียนดีเด่น ประจำเดือน กันยายน 2565