โรงเรียนบ้านกุงชัย

วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม

วนที่ 5 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านกุงชัย นำโดย นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน วันงดบุหรี่โลก ประกอบไปด้วยกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ลำดับ 1 ในแต่ละชั้น และประชาสัมพันธ์ผล กระทบจากการใช้บุหรี่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พิษภัยของบุหรี่ และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง
31 พ.ค. 67 | รับชม : 8 ครั้ง