โรงเรียนบ้านกุงชัย

ต้อนรับบุคลากรใหม่

นายไพโรจน์  ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัยและคณะครูให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีโกวิทย์  กันภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง และคณะครู ที่มาส่งครูและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูเกรียงไกร  สอนพงษ์ เนื่องในโอกาสบรรจุเข้ารับราชการใหม่ที่โรงเรียนบ้านกุงชัยในวิชาเอกพลศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567  ที่ผ่านมา
 
14 พ.ค. 67 | รับชม : 16 ครั้ง