โรงเรียนบ้านกุงชัย

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนดีศรีกุงชัย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566