โรงเรียนบ้านกุงชัย

ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ครูอำนาจ ต้นโพธิ์