โรงเรียนบ้านกุงชัย

สพป.อำนาจเจริญ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกุงชัย