โรงเรียนบ้านกุงชัย

ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง รัชกาลที่ 10