โรงเรียนบ้านกุงชัย

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านกุงชัย

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านกุงชัย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566