โรงเรียนบ้านกุงชัย

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวบุญส่ง ทนุพันธ์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ